Inspirowanie, motywacja i zachęcanie do rozwijania własnych umiejętności stanowią podstawę skutecznego mentoringu.